Producenci
Zwroty i reklamacje

§ 6. Gwarancje i reklamacje

 

1.Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.

 

2.Zgodnie z art. 7 Ustawy z dn. 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U.z 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna Towaru w sklepie SZRON-BIS bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w w/w terminie (Dokument nr 1). Towar zwracany jest wraz z oryginalnym opakowaniem, zapakowany dodatkowo w zewnętrzne opakowanie, w sposób umożliwiający bezpieczny transport. Zwrot Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta. Sklep SZRON-BIS nie przyjmuje Towarów za zaliczeniem pocztowym (za pobraniem). Prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: a.świadczenia usług, rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, b.dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, c.umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, d.świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą, e.świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, f.dostarczania prasy, g.usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 

3.W przypadku braku oryginalnego opakowania, lub w przypadku uszkodzenia Towaru, sklep SZRON-BIS może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

4.Produkty oferowane w sklepie SZRON-BIS posiadają kartę gwarancyjną producenta oraz instrukcję obsługi.

 

5.W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z serwisem producenta, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.

 

6.W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.

 

7.Towar zwracany powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Towar należy dostarczyć na adres: SZRON-BIS ul.Studencka 35/19 02-735 Warszawa, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. W razie uszkodzenia Towaru podczas transportu zastosowanie znajduje ust. 3. Ewentualne roszczenia z tego tytułu Konsument może kierować do firmy kurierskiej.

 

8.Powyższe uprawnienia nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

9.W przypadku określonym w ust. 2 i 7 zwrot Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta.

 

10.Konsument może składać reklamacje Towaru. W celu przyspieszenia i ułatwienia złożenia reklamacji można skorzystać ze specjalnie przygotowanego formularza reklamacyjnego. Nieskorzystanie z formularza nie wpływa negatywnie na prawa Konsumenta.

 

11.W wypadku gdy Konsument nie korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jego obowiązkiem jest rozpakowanie Towaru (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

 

12.Zwrot Towaru w sytuacji określonej w ust. 10 odbywa się na koszt sklepu SZRON-BIS. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) powstałych po dniu wydania Towaru sklep SZRON-BIS nie ponosi odpowiedzialności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl